klausinėjimas

klausinė́jimas sm. (1) K, ; M klaũsinėjimas (1) NdŽ 1.1 klausinėti 1: Klausinėjimų bei šnekų nebuvo galo BsPIII295. Į tretį grieką pasūdijimo teip pat kuo greičiausiai par tokį klausinėjimą gal įpulti P. 2. kláusimas: Daugybę klausinėjimų jam užmetinėjau apie žmonis, jūrę I. Šimtai šaukimų ir klausinėjimų maišės tarp visų I. \ klausinėjimas; apklausinėjimas; išklausinėjimas; nuklausinėjimas; pasiklausinėjimas; perklausinėjimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • klausinėjimas — dkt. Netãktiškas klausinėjimas neláimės ãtvejais įžei̇̃džia žmónes …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apklausinėjimas — sm. (1) BŽ321 nuodugnus ar paviršutiniškas klausinėjimas ko: Kai apklausinėjimas pasibaigė, Karolis jau apsčiai turėjo medžiagos rš. Per apklausinėjimą darbo biure sakykis esąs šaltkalvis B.Sruog. Viršininkas, tik visai įsitikinęs, baigė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išklausinėjimas — sm. (1) nuodugnus klausinėjimas ko, tardymas: Po išklausinėjimo žinoms, kaip nutiko: tą raganą sudegino BsMtII149. Savo pačią be jokio išklausinėjimo liepėte nuokirsti I. Dabar prasidėjo išklausinėjimas Ns1859,2. | refl.: Padaręs išsiklausinėjimą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsakinėjimas — sm. (1) 1. DP63, Ser, NdŽ → 1 atsakinėti 1: Mokykla nėra vien rašomieji darbai, klausinėjimas ir atsakinėjimas rš. 2. refl. → 1 atsakinėti 5 (refl.): Nieko nieko, kolektyviškai, be atsisakinėjimų! sp. sakinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klausena — sf. (1) klausinėjimas: Pakyrėjo man su ta klausena: klausia klausia vis tą patį Žd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvotimas — kvotìmas sm. (2) NdŽ, kvotimas (1) → 1 kvosti 1. 1. rš klausinėjimas, tardymas. 2. ppr. pl. egzaminas: Kvotimuose klausia – nė vampt neprisimenu, ir gana rš. Prasidėjo kvotimas (egzaminas) Ašb. Mūsų Jonas jau ir kvotimus in pirmą klasą nudavė Žž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuklausinėjimas — sm. (1) BŽ321 žr. apklausinėjimas. klausinėjimas; apklausinėjimas; išklausinėjimas; nuklausinėjimas; pasiklausinėjimas; perklausinėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiklausinėjimas — sm. (1) KII78 → 1 paklausinėti 1 (refl.). klausinėjimas; apklausinėjimas; išklausinėjimas; nuklausinėjimas; pasiklausinėjimas; perklausinėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perklausinėjimas — sm. (1) 1. apklausinėjimas, kvota: Perklausinėjimas vėl atidėtas rš. Ant perklausinėjimo nusivesdino Ns1832,7. Prie sūdžių draugiškas perklausinėjimas nusidavė prš. 2. prš egzaminas. klausinėjimas; apklausinėjimas; išklausinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perveizdėjimas — sm. (1) KŽ → perveizdėti: 1. SD294, N, Sut, Rtr, KŽ Tai pirmasis liudymo žodis, man nuo brolių iš Lietuvos dėl naujojo perveizdėjimo lietuviškųjų bybelių parėjęsis Kel1866,30. [Postila] nū iš naujo su didžiu perveizdėjimu est ižduota MP1.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.